Om Solsikkefonden

Tonny Pedersen
Tonny Pedersen

Solsikkefonden er en privat social fond, der har til formål at støtte nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

Solsikkefonden er stiftet af Tonny Pedersen, som gennem hele sin barndom har været anbragt dels på børnehjem og i private plejeforhold. Tonny har efterfølgende levet et langt liv og taget flere uddannelser og har haft et godt arbejdsliv.

Relativt sent i livet møder Tonny børn og unge der, som hun selv, er eller har været anbragt i barndommen. Hun erfarer at, sammenlignet med andre børn og unge med gode og stabile familieforhold, så har mange med en baggrund som anbragt det svært med helt at få livet til at lykkes. Særligt hører hun, at nuværende og tidligere anbragte har svært ved at lykkes med bl.a. uddannelse, en god bolig og beskæftigelse i ungdoms- og voksenlivet. Hun erfarer også hvorledes de på det personlige plan kan føle sig meget anderledes end jævnaldrende, er ensomme og savner stabile netværk.

Hun ser hvorledes de ofte savner stabile og sikre voksne i deres liv til at støtte dem. Tonny får ligeledes øje på, at mange også har ringe økonomiske vilkår, og derfor ikke har de samme udfoldelsesmuligheder som andre børn og unge.

Tonny Pedersen beslutter sig for, at det vil hun gøre noget ved.

Efter sin pensionsalder får Tonny ideen om at stifte Solsikkefonden for at give andre, der har været anbragt som hun selv, bedre muligheder for at nå deres drømme og mål.

Solsikkefonden blev stiftet den 1. april 2017, hvilket blev bekræftet af bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde/generalforsamling den 19. april 2017”