Bestyrelsen

Tonny Pedersen. 

Jeg er født i 1934.

Mit første leveår oplever jeg som ét stort spørgsmålstegn, da jeg ikke har nogen oplysninger derfra. Men jeg ved, at da jeg var 1 år gammel, blev jeg anbragt på et børnehjem. Fra jeg var 1 år og i tiden frem til jeg blev 11 år flyttede min mor mig i alt 9 gange mellem privat pleje og børnehjem. Derefter lod min mor mig endelig blive i den samme plejefamilie, indtil jeg som 20-årig selv valgte at flytte fra dem.

Jeg gik ud af skolen som 14-årig. Herefter kom jeg i lære som tilskærer på en lille kjolefabrik, Her arbejdede jeg i 8 år. Derefter arbejdede jeg i stor virksomhed, men det var ikke noget for mig. Efter et halvt års ophold på husholdningsskole i Vejle, søgte jeg og fik en stilling som direktrice (leder for tilskæreri, Systue og hjemmesyersker) i et lille virksomhed, der fabrikerede pigekjoler. Her var jeg 11 år.

Som 38-årig var det tid til at prøve noget nyt. Jeg tog en sekretær-uddannelse og arbejdede derefter på en arkitekttegnestue og senere på revisorkontor. Sideløbende havde jeg også min egen ejendomsadministration, indtil jeg som 72-årig gik på pension. Derudover var jeg medlem af Aarhus Grundejerforenings bestyrelse og sekretær i Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger.

Jeg har senere i livet arbejdet med at bearbejde de mange svigt i min barndom i flere forskellige terapigrupper, bl.a. i Baglandet i Aarhus.

I 2008 – et par år efter min pensionering – besluttede jeg, at arbejde med at stifte en fond, som skulle støtte nuværende og tidligere anbragte børn og unge. Hermed var frøet til Solsikkefonden sået og Fonden blev stiftet den 1. april 2017, hvilket blev bekræftet af bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde/generalforsamling den 19. april 2017”

Bestyrelsen


Sissi Roesdahl.  

Jeg er født i 1964.

Jeg blev anbragt på spædbørnehjem da jeg kun var 6 mdr. gammel og har derefter flyttet rundt på 3 forskellige børnehjem indtil jeg i en alder af ca. 11 år, kom i familiepleje. Det første år i familiepleje hos noget familie og derefter i en professionel familiepleje indtil mit 17. år, hvorefter jeg flyttede i egen bolig.

Jeg har taget forskellige uddannelser og kom i første omgang i lære hos en advokat, hvor jeg blev uddannet til advokatsekretær. Herefter kom jeg som 22-årig ind i finansverdenen via ansættelse i Danske Bank. Jeg har siden arbejdet mig op igennem systemet, således at jeg i dag er afdelingsdirektør for en Private Banking afdeling i Sparekassen Kronjylland i Aarhus.

Sideløbende med mit arbejde har jeg også taget en psykoterapeutuddannelse, som jeg har brugt til personlig udvikling og til at få bearbejdet min opvækst.


RikkeLine Facius. 

RikkeLine

Jeg er født i 1971. Socialrådgiver og familie terapeut.

Jeg er født i Silkeborg og blev anbragt på spædbørnehjem. Herefter flyttede jeg i plejefamilie på Mors. Jeg har boet i Aarhus siden 1990.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker og har arbejdet som mentor, på døgninstitution samt i kommunalt regi og har i 5 år været selvstændig med konsulentydelser.
Jeg er mor til tre børn.

Ansat som leder i Baglandet siden 1. juni 2016.


Paw Simon Krogh.

Jeg er født i 1971.

Økonom, Iværksætter og projektudvikler.

Jeg er vokset op med en maniodepressiv mor, hvilket har betydet at jeg i perioder har været anbragt i familiepleje. Fra mit 11. år har jeg boet hos min mormor.

Jeg er uddannet økonom og revisor og har med dette som afsæt stiftet en række forskellige virksomheder. Mit afsæt er at alt kan lade sig gøre. Det er alene et spørgsmål om vilje og vedholdenhed.

Jeg er far til to fantastiske piger, Freja og Signe og er gift med Trine.


Helle Dybdal Jensen 

Helle

Jeg er født i 1961.

Jeg er vokset op i en familie med 5 børn i Østjylland. Min far døde, da jeg var 14 år gammel.

Jeg er uddannet sygeplejerske, og boede under uddannelsen i København. Gennem min tid i sygeplejen har, særligt, personer med behov for en ekstra hånd i systemet, haft min interesse.

Jeg flyttede til Aarhus i 1987 og lærte Stifter af Solsikkefonden, Tonny Pedersen at kende i 1991. Det er blevet til et langt venskab, og til at Tonny har bedt mig være med i arbejdet omkring Solsikkefonden.

I 2007 blev jeg kandidat i sociologi. Jeg har senest arbejdet i sundhedsindsatser som del af det sociale arbejde i 7 af de store boligområder i Aarhus. Desuden er jeg frivillig og gennem 5 år bestyrelsesmedlem i Kvindehuset i Aarhus.