Forside

Bestyrelsen i Solsikkefonden byder dig velkommen til Solsikkefondens hjemmeside.

Vi i bestyrelsen har selv i vores barndom eller ungdom været anbragt. Vi ved derfor, at det kan være sværere for dig at nå dine drømme og mål, når du lever eller har levet et anderledes liv end andre børn og unge uden en familie, som kan støtte dig i det daglige samt bakke dig op økonomisk.

Solsikkefonden er netop stiftet for at yde støtte til personer som dig, som er, eller har været anbragt i barndommen enten på døgninstitution, opholdssted, ungdomspension eller i en plejefamilie.

Du har også mulighed for at søge støtte til samme formål, hvis din kommune betaler eller har betalt for dit ophold på kost- og efterskole efter Lov om Social Service.

Du kan søge om økonomisk støtte til nærmere bestemte formål.

Derfor opfordrer vi dig til at slippe drømmene løs og søge penge i Solsikkefonden. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.